Werkwijze

Werkwijze

De wetgeving schrijft voor:

Ongeacht de sector, vanaf één werknemer in dienst, dient een bedrijf:

 • Zich aan te sluiten bij een externe dienst
 • Een interne preventieadviseur aan te stellen

Bij bedrijven met MINDER dan 20 werknemers, mag de werkgever dit zelf behartigen of er een bediende mee belasten.

Probleemstelling:

 • Geen tijd
 • Niet op de hoogte van de wetgeving
 • Geen opvolging van de nieuwe wetgeving
 • Onwetendheid

Praktijkervaring:
De wetgeving evolueert terwijl de kmo blijft stilstaan. Het gevolg is dat de kmo steeds meer achterloopt op de wetgeving tot er een arbeidsinspectie langskomt of erger nog, een arbeidsongeval gebeurt.

Bij bedrijven met MEER dan 20 werknemers, moet het bedrijf een interne preventieadviseur op de loonlijst te hebben staan. De werkgever mag dit niet meer zelf behartigen.

Probleemstelling:

 • De interne preventieadviseur heeft meerdere taken
 • Vb. personeelszaken, kwaliteitscontrole, aankoop, …

Praktijkervaring
De interne preventieadviseur heeft door zijn dagelijkse taken niet meer de mogelijkheid om de wetgeving correct op te volgen.

Als er een inspectie langskomt of er gebeurt een ernstig arbeidsongeval, krijgt hij te horen van de werkgever: “Hoe komt dit, jij bent daar toch verantwoordelijk voor!

Als werkgever bent u steeds verantwoordelijk voor het welzijn van uw medewerkers. Dit staat letterlijk in de wetgeving:

“De werkgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers.”

Deze zeer vervelende tekst in de wetgeving is allesomvattend. Hierdoor heeft de werkgever een heleboel verplichtingen zowel naar de overheid als naar de werknemers.

Oplossing

Gecon neemt 98% van de wettelijke verplichtingen uit handen om deze dan in naam van de werkgever of de interne preventieadviseur op een realistische en transparante manier in te vullen.

 • Risicoanalyses
 • Indienstellingsverslagen
 • Onthaalbrochures
 • Keuringen en onderhouden
 • Noodplanning en interventiedossiers
 • Kwartaalverslagen, jaarverslagen, jaaractieplan
 • Allerhande procedures en documenten

Wij bieden:

 • Een sluitend concept,
 • Volledig op maat van de klant
 • Aantrekkelijk all-in abonnementsformule omtrent de procedures en documenten
 • Technisch inkoopplatform
 • Eén aanspreekpunt voor al uw preventienoden.

Gecon brengt uw bedrijf in orde, én houdt het ook in orde in geval van:

 • Personeelsverloop
 • Aankoop van nieuwe arbeidsmiddelen
 • Aanpassing van de wetgeving
 • Arbeidsinspectie of arbeidsongeval

De werkgever kan zijn bedrijf verder uitbouwen en de interne preventieadviseur kan zich toeleggen op zijn dagelijkse taken.

,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x