Milieu&Bouw ondersteuning

Milieu&Bouw ondersteuning

Milieu

 • Aanvraag milieuvergunning klasse 1 en 2 . Meldingen, mededelingen, overnames
 • Milieuco√∂rdinatie A en B
 • Begeleiding van (complexe) inspectiedossiers
 • Begeleiding van de interne milieudienst of milieuco√∂rdinator
 • Lucht, bodem en wateranalyses
 • Plaatsing koolwaterstofafscheiders, bovengrondse mazouttanks
 • Studie en plaatsing van waterzuiveringsinstallaties
 • Legionella: studie, behandeling, periodieke controle
 • Bodem : grondverzet, situatierapport, OBO, BBO en saneringen
 • MER studies
  • Geluidstudies
  • Fauna en Flora
  • Geurstudies
  • Mobiliteit studies
 • Energiestudies: EBO, energieplan, energiestudie
 • Zorgsystemen en kwaliteitssystemen
 • Optimaliseren van waterbalans, energiebalans, afvalstromen

Bouw

 • Architecten
 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning, planologische attesten, bouwinspectie
 • Meetstaten
 • Werfbegeleiding
 • Sterkteberekeningen
 • Veiligheidsco√∂rdinatie
 • Energiestudies EPB en EPC
 • Asbestinventarisatie, en opmaak van beheersplan,
 • Studie en plaatsing van hemelwateropvang, infiltratie, hergebruik
 • Mogelijkheden bouwen en verbouwen in buitengebied
 • Brandweerplannen, evacuatieplannen, noodplannen
 • Brandweerstanden van een gebouw
,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x