Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

 • Conformiteit nagaan in het kader van de welzijnswetgeving
 • Begeleiding op projectbasis en in regie
 • Begeleiding op abonnementsbasis (preventiemap)
 • Vervanging van de interne preventieadviseur voor korte en langdurige opdrachten
 • Begeleiding 24/24u
 • Periodieke rondgang met actieplan, al dan niet met werknemer interviews
 • Risicoanalyse
 • Opstellen procedures (vb: moederschap, werkinstructies, alcoholmisbruik, werken met derden,…)
 • Implementatie veiligheidsbeleid, change-management, toolbox meeting, communicatiebeleid
 • Metingen: arbeidsbelasting, verlichting, geluid, ventilatie, temperatuur
 • Nazicht van plannen, bouwbegeleiding,…
 • Tijdelijke mobiele bouwplaatsen
 • Advisering persoonlijke beschermingsmiddelen, aankoopbeleid,…
 • Begeleiding rond verzuim, arbeidsongevallen, aangepast werk en re-integratie
 • ATEX
 • Opzetten en implementatie VCA* **,ISO
,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x