Privacy-beleid

Privacy-beleid

Privacy beleid

Met deze privacyverklaring wilt Gecon BVBA transparante en duidelijke informatie geven over het verzamelen van persoonsgegevens.  Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan hier dan ook zorgvuldig mee om. Bij vragen over deze verklaring, kan u ons altijd contacteren via onderstaande gegevens:

Dit beleid geldt voor Gecon BVBA, gevestigd te 2235 Hulsthout, Zakstraat 30. Telefoon nummer: 016 19 01 91, BTW nummer: BE0627 972 951, e-mail: wim.geentjens@geconbvba.be.

Gegevens

Klant, onderaannemer en leverancier gegevens

Om u een goede dienstverlening aan te bieden, zijn we genoodzaakt contactgegevens van u te verzamelen. Deze worden beperkt tot wat we echt nodig hebben.

Zo worden er contactgegevens verzamelt voor het klanten en leveranciersbeheer. Deze gegevens worden door de klant, leverancier of onderaannemer verstrekt via mail, telefoon, mondeling, contact formulier website of briefwisseling en kunnen bestaan uit:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, e-mail, telefoonnr., adres
  • Bedrijfsgegevens: btw-nummer, bedrijfsstructuur, sector, …
  • Reeds geplaatste bestellingen bij Gecon (vb: opleidingen, materiaal, …)

Personeel

Voor de loonadministratie worden ook de gegevens van het personeel verzameld. De strikt noodzakelijke gegevens kunnen gedeeld worden met het leasingmaatschappij, verzekeringsmaatschappij en loonadministratie dienst.

Andere gegevens

Mogelijke nieuwe klanten/prospecten die interessant zijn voor onze sector kunnen ook bijgehouden worden. Deze gegevens zijn door de eindpersoon zelf verstrekt via mondelinge gesprekken, naamkaartjes, mail, telefoon, briefwisseling, contactformulier op de website. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden uitsluitend gebruikt ter opvolging van mogelijke overeenkomsten.

Verwerking

Wij verwerken deze gegevens in functie van artikel 6.1 van de GDPR, meer bepaald:

      b) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
      c) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
      f) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Preventiedossier

Onze corebusiness is het uitschrijven van een preventie dossier op maat van uw bedrijf. Hiervoor worden er ook verschillende gegevens verzamelt en verwerkt.

  • Contactgegevens zaakvoerder, hiërarchische lijn en interne preventie adviseur (naam, e-mail, telefoonnr.)
  • Adres gegevens van het bedrijf
  • Namen personeelsleden met functie
  • Medische verslagen werknemers

Derden

Gegevens worden nooit met derden gedeeld. Tenzij dit noodzakelijk is in kader van onze overeenkomst die wij met u afsluiten (vb: keuring die via ons gebeurd door een erkend keuringsorganisme). Hierbij worden enkel de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt om de diensten te laten uitvoeren. Dit kunnen partners of onderaannemers zijn.

Website

Wij analyseren onze website om zo deze te optimaliseren in gebruik. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en verzamelen de locatie (vb: land), IP adres. Deze gegevens worden met een maximum van 26 maanden bijgehouden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de gegevens te beoordelen.

Via ons digitaal portaal kan doormiddel van cookies uw login gegevens bewaard worden. Het wachtwoord wordt doormiddel van encryptie onleesbaar bewaard om zo uw gegevens te beschermen.

Nieuwsbrief

Gecon maakt- en stuurt geen nieuwsbrieven.

Bewaartermijn

Gegevens die niet meer van toepassing zijn, worden niet langer dan 2 jaar bewaard.

Opvragen, correctie, verzet

Elke klant heeft het recht om de bewaarde persoonsgegevens op te vragen, wijzigingen of correcties door te voeren.

De klant heeft ook recht om verzet in te dienen tegen het bewaren van de gegevens enkel als er hiervoor voldoende gerechtvaardigde redenen voor zijn.

Dit kan gevraagd of gemeld worden via telefoonnummer 016 91 01 91 of e-mail privacy@geconbvba.be.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons recht om regelmatig wijzigingen door te voeren op deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring opnieuw.

,

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x